Polityka prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności

  I. Postanowienia ogólne

 • Niniejsza polityka prywatności określa zasady i warunki zbierania, przetwarzania i przechowywania danych danych Użytkowników, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego calendpay.com (dalej jako „Serwis”).
 • Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 • Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego calendpay.com lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 • Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z obowiązującym prawem. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  II. Administrator danych

 • Administratorem danych osobowych zbieranych przez Serwis jest Calendpay, adres poczty elektronicznej: app@calendpay.com (dalej jako „Administrator”).

  III. Cel zbierania danych osobowych

 • Dane osobowe użytkowników zbierane przez Serwis są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych przez naszą firmę. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
  1. komunikacji z Użytkownikiem,
  2. wysyłki newslettera (lio wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  3. liromocji oferty Administratora,
  4. marketingu, remarketingu, afiliacji,
  5. świadczenia usług sliołecznościowych,
  6. działań analitycznych i statystycznych,
 • W przypadku zgody użytkownika, dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, w tym do przesyłania informacji o naszych produktach i usługach, promocjach oraz nowościach w Serwisie.
 • Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie i celach określonych w polityce prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  IV. Sposób pozyskiwania danych osobowych.

 • Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez dostępne w nim funkcjonalności i narzędzia do komunikacji oraz przesłanie za ich pośrednictwem wiadomości do Administratora. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

  V. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 • Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu.

  VI. Okres przetwarzania danych osobowych

 • Administrator przechowuje dane osobowe użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane, zgodnie z punktem 3 polityki prywatności.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody użytkownika, dane te są przechowywane przez okres obowiązywania zgody
 • Po upływie okresu przechowywania danych osobowych, Administrator usuwa te dane lub uniemożliwia dostęp do nich.
 • W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator usuwa te dane lub uniemożliwia dostęp do nich w ciągu 30 dni od otrzymania żądania wycofania zgody, chyba że przepisy prawa lub regulacje prawnie uzasadnione wymagają przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

  VII. Udostępnianie danych osobowych

 • Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

  VIII. Zapisywanie na listę oczekujących

 • Serwis umożliwia zapisanie się na listę oczekujących na określone usługi lub produkty.
 • Użytkownik, który chce zapisać się na listę oczekujących, musi podać swoje dane osobowe, w tym adres e-mail.
 • Dane osobowe Użytkowników zapisanych na liście oczekujących będą przetwarzane wyłącznie w celu informowania ich o dostępności określonych usług lub produktów, postępach pracy nad uługami lub produktami oraz wysyłania materiałów marketingowych dotyczących usług lub produktów.
 • Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe zapisanych na liście oczekujących przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, chyba że Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub złoży skuteczny sprzeciw.
 • Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z zapisu na listę oczekujących. W tym celu należy wysłać odpowiednie żądanie do Administratora danych.
 • Dane osobowe Użytkowników zapisanych na listę oczekujących nie będą udostępniane osobom trzecim.

  IX. Prawa użytkownika

 • Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku naruszenia przez Administratora przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Administrator zapewnia użytkownikom możliwość realizacji ich praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  X. Pliki cookies

 • Serwis korzysta z plików cookies w celu usprawnienia korzystania z witryny oraz dostarczania spersonalizowanych treści i reklam.
 • Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika (np. komputerze, tablecie lub smartfonie) podczas korzystania z witryny. Pliki cookie umożliwiają identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika oraz zapamiętanie preferencji i ustawień.
 • Serwis wykorzystuje pliki cookies sesyjne oraz trwałe. Pliki cookies sesyjne wygasają po zamknięciu przeglądarki, natomiast pliki cookies trwałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 • Użytkownik może zablokować lub ograniczyć używanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie lub ograniczenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność witryny i spowodować utrudnienia w korzystaniu z niej.
 • Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

  XI. Postanowienia końcowe

 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym czasie. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej, a ich obowiązywanie zacznie się od momentu ich opublikowania.
 • Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.
Copyright © 2024 Calendpay